Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


ŠKOLNÍ DRUŽINA


Akce školní družiny

Každý školní rok hrajeme jednu celoroční hru a mnoho dílčích a jednorázových her. Aktuální plán akcí ...

Informace pro rodiče

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší školy, a to ve dnech školního vyučování a během školních prázdnin, není-li vedením školy rozhodnuto jinak. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Je určena přednostně žákům 1. stupně základní školy. K pravidelné docházce přihlašují žáky zákonní zástupci na základě písemné přihlášky. Řádně vyplněná písemná přihláška musí obsahovat údaje o době a způsobu odchodu žáka ze školní družiny, případně jeho vydání osobě, kterou zákonný zástupce jako zodpovědnou určí, a zdravotní způsobilost žáka ...Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele