Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Systém současné výuky cizích jazyků na karvinských ZŠ je nutné inovovat a žáky samotné více motivovat, neboť se projevují neaktivním přístupem ve výuce cizích jazyků, žáci nechápou důležitost pro své budoucí uplatnění a výuku považují za nudnou a samoúčelnou.

Cílem tohoto projektu je zintenzivnit výuku cizích jazyků na všech karvinských základních školách, zatraktivnit žákům i pedagogům samotnou výuku cizích jazyků pomocí moderních ICT technologií, dále pak žáky pomocí zahraničních pobytů motivovat a v praxi jim ukázat, že znalost cizích jazyků patří k základním dovednostem občanů EU, pomocí nichž budou schopni v celé Evropě navázat nové kontakty a také se pohybovat na celoevropském trhu práce.

Mezi klíčové aktivity projektu patří zavedení nových forem výuky, realizace krátkodobých zahraničních pobytů žáků, vytvoření internetového portálu pro žáky a pedagogy a realizace workshopů pro pedagogické pracovníky. Výstupem projektu bude vybudování interaktivního internetového portálu pro žáky a pedagogy, na jehož základě bude zavedená nová forma výuky včetně e-learningu na všech ZŠ, realizace zahraničních pobytů žáků a organizace workshopů pro pedagogy.

Výjezdy

Berlín 2010 (26.08.2011)
Žáci ze základních škol v Karviné se zúčastnili výjezdu do Berlína.

Paignton 2010 (22.08.2011)
29. května 2010 v 11 hodin odjelo 40 žáků šestých a sedmých tříd základních škol v Karviné do Anglie. Tohoto zájezdu se zúčastnili vítězové soutěže v angličtině, která proběhla v měsíci dubnu a květnu.

Hastings 2010 2(2.08.2011)
Výjezd do Hastingsu.

Hastings 2011 (15.08.2011)
Tohoto zájezdu se zúčastnili výherci olympiád z dvanácti základních škol v Karviné, tři vyučující (Mgr. Dorota Machowská, Mgr. Lucie Kalafutová a Mgr. Šárka Mléčková). Dále nás po celou cestu doprovázela průvodkyně ze Student Agency, Radka Dalová, která se postarala o hladký průběh všech fakultativních výjezdů a čtyři řidiči, kteří se během cesty pravidelně střídali. číst článek

Paignton 2011 (15.08.2011)
Dne 28.května 2011 vyjelo 40 žáků ze 6. a 7.ročníků karvinských škol do Velké Británie. Cílem bylo město Paignton v Devonu, jihozápadní části Anglie. číst článek

Berlín (28.5. – 2.6.2011)
Všechno to začalo v 8:00 u univerzity v Karviné. Auta plná kufrů a tašek a my jsme pod deštníky s rodiči čekali, až budeme moct nastoupit do autobusu a vydat se na dvanáctihodinovou cestu do Berlína. Proběhly poslední pusy na rozloučenou a mohli jsme vyjet. V Brně jsme nabrali paní průvodkyni, čekali v koloně, ale po chvíli jsme už jeli plynule a cesta ubíhala celkem rychle. Když jsme po náročném dni stráveném v autobuse viděli části města Berlína, ulevilo se nám. Rodiny, které na nás už netrpělivě čekaly, vyhlížely, které děti u nich budou trávit pár dní a nocí. Naše první noc v rodině proběhla bez problémů a neminula nás ani chutná večeře.Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele