Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

Pronájem prostorů školy

Nebytový prostor školy se pronajímá na základě uzavřené smlouvy o pronájmu nebytových prostor, a to vždy na základě řádně vyplněné a doručené žádosti o pronájem nebytových prostor. Tiskopis je ke stažení níže nebo k vyzvednutí na sekretariátě školy (na vyžádání lze zaslat také mailem). Žádost je nejvhodnější zaslat řádně a čitělně vyplněnou a podepsanou (v případě OSVČ nebo PO) také orazítkovanou poštou nebo doručit osobně na sekretariát školy (možno také naskenovat a zaslat maielm).

Nájemní smlouva se uzavírá pouze na dobu určitou. Podmínky pronájmu jsou jasně vymezeny smlouvu o pronájmu a také v řádech jednotlivých prostor, které jsou zpravidla zveřejněny u vstupů do těchto prostor. Smlouva je uzavřena v soulase se Zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem" vydané městem Karviná. Na pronájem nevzniká právní nárok, jeho schválení podléhá rozhodnutí ředitele školy. Pronájem je poskytnut pouze v případě volné kapacity.

Ceny nájemného jsou stanoveny v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem vydané městem Karviná. Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH. Naše škola není plátcem DPH. Nájemné je hrazeno měsíčně, předem, vždy k 1. dni v měsíci, a to dle sjednaných podmínek ve smlouvě, těmito způsoby:
- hotovostně
- bezhotovostně (na základě vystavené faktury)

Škola pronajímá:
- tělocvičnu školy
- školní jídelnu
- ostatní prostory pouze po individuální dohodě.

Škola nepronajímá:
- pozemky (hřiště, zahrady...)

Ceník:
Tělocvična školy pro osoby do 18 let za 21 Kč/hod. 
Tělocvična školy pro osoby nad 18 let 155 Kč/hod. 
Školní jídelna za 103 Kč/hod. 
Ostatní prostory dle zásad uvedných níže ke stažení.

Cena obsahuje na základě usnesení č. 527 Zastupitelstva města Karviné ze dne 30.4.2013 navýšení o míru inflace 3,3%. Toto usnesení má vliv na Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem vydané městem Karviná.

Škody:
Všechny škody je povinen nájemce neprodleně hlásit pronajímateli. Nájemce ručí za všechny škody, k nimž došlo během jeho užívání, s výjimkou škod nahodilých, k nimž nedal podnět. Věcné škody je povinen odstranit navrácením do původního stavu na vlastní náklady.

Parkování:
Nájemce, stejně jako osoby, které s ním navštěvují pronajatý prostor (nebo jejich zákonní zástupci) jsou povinni pro své parkování využít veřejné parkoviště před budovou školy. Parkovací místa v okolí domů u vchodu do tělocvičny jsou určeny nájemcům těchto domů, nikoli pro potřeby nájemce tělocvičny či jeho svěřenců.

Účinnost těchto informací:  01.07.2013

Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem statutárního města Karviná ke stažení zde (formát PDF, cca 200 kB).
Žádost o pronájem nebytového prostoru školy ke stažení zde (formát PDF, cca 500 kB).Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele