Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

Projekt: Naučme se učit

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.25/01.0036

Oblast podpory: 1.2 Operační program Vzdělávání pro konkureceschopnost (OP VK); Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání
Doba trvání projektu: únor 2012 - prosinec 2014

Projekt je zaměřen na žáky 1. stupně naší základní školy a měl by pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům se sociálně-kulturním znevýhodněním. Hlavní oblastí podpory je rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. K dosažení cíle budou v I. fázi projektu vznikat inovativní vzdělávací materiály (pracovní listy) a učební pomůcky. Ve II. fázi projektu budou tyto materiály aplikovány na skupiny vytypovaných a diagnostikovaných žáků v rámci volnočasových vzdělávacích aktivit, které budou probíhat mimo dobu vyučování a v nově vybudované neformální třídě (jaro 2013). Součástí projektu je i možnost pořádání exkurzí a výletů, které podpoří poznatky dětí, zejména v oblasti přírodovědné gramotnosti. Projektu se trvale věnují 3 učitelé naší školy.Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele