Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

Projekt: Emise

Naším hlavním cílem je zlepšit celkový stav ovzduší na Opavsku, protože nejen v období inverzní oblačnosti, kdy jsou běžně překračovány limity polétavých částic prachu (PM10), je v ulicích nedýchatelno.

Svého cíle chceme dosáhnout vzděláváním občanů v této problematice a upozorňováním na důsledky spalování toxických látek na zdraví nás všech. Chápeme ovšem i snahu občanů „ušetřit na všem, na čem se dá“, a proto realizujeme naše přednášky o škodlivosti spalování nedovolených látek především na vyšších stupních základních škol, protože žáci této věkové skupiny mají jedinečnou možnost říci příbuzným, co se dozvěděli, a takto předat naši myšlenku dál. Věnujeme se ale i lidem z dalších věkových skupin, prezentovali jsme se např. na environmentální akci Den stromů v Opavě a opakovaně se účastníme i dalších akcí, jmenovitě: Krotitelé vzduchu, Den Země a Den bez aut. My Emisaři každou zimu (v rámci pochůzek) informujeme spoluobčany, kteří špatně zatápějí, na důsledky jejich jednání.

Protože počítáme i s nevolí některých obyvatel mluvit o této problematice, máme pro prezentaci projektu připraveny informativní brožury, kde jsou sděleny podstatné informace – charakteristiky jednotlivých často spalovaných látek, zdravotní rizika a možnosti právních postihů.

Odkaz na reklamní spot projektu (odkaz na facebook).


Tato galerie neobsahuje žádné obrázky.

Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele