Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

Informace pro rodiče

Školní družina při ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, příspěvková organizace.
Do školní družiny je dítě přijato na základě zápisu a odevzdáním řádně vyplněné písemné přihlášky.

Rodiče dětí přispívají:

1) na zájmové vzdělávání ve ŠD každý měsíc částkou 100,- Kč. Tento příspěvek se hradí bezhotovostní formou (inkaso, šekem) dopředu na následující měsíc /tj. v srpnu 100,- Kč za září, v září 100,- Kč na říjen atd./; proto je potřeba zřídit inkaso vztahující se k účtu ZŠ U Studny č. 2108547293/2700 s dostatečným limitem a více vstupy (obědy + poplatek za ŠD)
2) a nákup tekutého mýdla jednorázově 15,- Kč v září
3) na pitný režim 10,- Kč měsíčně, jednorázově 100,- Kč v září (10 x 10,- Kč)


V případě osvobození od úplaty je nutno písemně zažádat ředitele školy,vypsat „Žádost o prominutí školného za školní družinu“ a každý měsíc doložit potvrzením Úřadu práce ČR o poskytnutí dávek pomoci v hmotné nouzi. Pokud dítě dopředu omluvíte z docházky po celý kalendářní měsíc, je na základě vypsání dočasné odhlášky také osvobozeno od placení.


Provoz školní družiny ve dnech školního vyučování je zajištěn:
- v ranních hodinách od 6:00 do 8:00 hod. (děti jsou do školy odváděny)
- odpoledne od 11.40 do 16.00 hod.


Po vyučování jsou děti odváděny do školní družiny vychovatelkou, nebo stanoveným dozorem. Domů odcházejí na základě údajů z přihlášky, nebo písemné omluvenky rodičů (má-li být dítě uvolněno mimo termín uvedený na zápisním lístku); na omlouvání telefonicky nebude brán zřetel. Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhají v době mezi 13:15 – 15:00 hod.. Doba odchodů dětí ze školní družiny je tedy stanovena od 15.00 do 16.00 hod. v případě potřeby od 12.45 do 13.15 hod. Na každou nepřítomnost dítěte ve školní družině je nutno vychovatelku upozornit, nejlépe písemně.


Režim dne školní družiny:
ranní výprava
od 6:00 hod. (individuální odpočinkové činnosti, přechod do budovy školy)


odpolední družina
11:40 – 12:40 (přechod ze školy, hygiena, oběd)
12:40 – 13:15 (odpočinkové činnosti)
13:15 – 15:00 (zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti)
15:00 – 16:00 (didaktické hry, individuální a skupinové činnosti, odchody žáků, spojování oddělení)


Potřeby dítěte ve ŠD:
- balení papírových kapesníků,
- pro odpolední činnost doporučujeme převlečení.


Všechny věci má mít dítě označené. Další informace Vám podají a jakýkoliv dotaz zodpoví pí vychovatelky.Telefonní číslo do školní družiny: +420 702 167 148.

Řád školní družiny ke stažení (formát PDF, cca 150 kB).Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele