Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

Informace o subjektu

Název:
Základní škola a Mateřská škola, U Studny, příspěvková organizace

Sídlo:
Centrum 2290/14, 734 01 Karviná - Mizerov

IČO/DIČ:
48004511/CZ48004511 (neplátce DPH)

Datová schránka:
9aruuq9 (typ: Právnická osoba, název: Základní škola, U Studny)

Zřizovatel:
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

Odloučená pracoviště:
Mateřská škola Centrum (Centrumáček)
Centrum 2314, 734 01 Karviná - Mizerov

Mateřská škola Čajkovského (Čajkovička)
Čajkovského 2215, 734 01 Karviná - Mizerov

Školní jídelna při Základní škole, U Studny
Kirovova 2300/14, 734 01 Karviná - Mizerov

Školní družina při Základní škole, U Studny
Kirovova 2300/14, 734 01 Karviná - Mizerov

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
Hlavním účelem organizace je poskytovat základní vzdělání a školské služby, jejichž činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ("školský zákon") ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy.

Školskými službami se rozumí
- školní stravování žáků základní školy a žáků jiných zřizovatelů
- závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců vlastní základní školy
- zájmové vzdělávání ve školní družině či základní škole

Statutární orgán
Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Karviné, která rovněž stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Ředitel je odpovědný za činnost organizace a za její zaměstnance. Je opravněný jednat jménem organizace ve všech věcech samostatně. Ředitel plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům organizace a stanovuje plat zaměstnancům. Při této činnosti se řídi platnými právními předpisy. Odpovídá za ochranu majetku a výkon práv a povinností při správě majetku specifikovaného v příloze/přílohách zřizovací listiny organizace.

Ředitelem školy byl s účinností od 1.9.2010 jmenován na zasedání Rady města Karviné dne 8.6.2010 usnesením č. 4649 pan Mgr. Martin Bandor. Statutárním zástupcem ředitele školy byl s účinností od 25.8.2010 jmenován pan Mgr. Václav Řehůřek.

Historie školy ke stažení zde (formát PDF, cca 500 kB).Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele