Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

5.5.2016 - Máme nové dílnyVedení naší školu zapojilo do projektu podporovaného EU Investice do rozvoje vzdělávání nazvaného „Modernizace dílen“. Zdejší učebna dílen byla vybavena ještě v šedesátých letech minulého století a nutně potřebovala vylepšit, protože jako jedna z mála škol ještě díly učíme a to v 6. a 7. ročníku. Vyžadovalo to dost práce. Patnáct žáků 6. ročníku si muselo zhotovit svůj výrobek a vypracovat portfolio, které obsahovalo pracovní list (technický výkres), fotodokumentaci práce na výrobku, sebehodnocení žáka formou dotazníku, hodnocení pokroku žáka ze strany učitele.

Vyučující musel absolvovat dvoudenní vzdělávací kurz Modernizované dílny, vypracovat své portfolio, Plán rozvoje technických dovedností žáků, seznam potřebného nářadí, vybavení a provést celkové vyhodnocení projektu.Na vybavení jsme obdrželi možnost čerpat až 200 000,- Kč. To se bezezbytku povedlo. Máme nové vybavení dílen – 8 ks pracovních stolů, 16 kusů svěráků, vrtačku, brusku, strojní pilku, nářadí – pilky, smetáky, lopatky a dokonce i ochranné pomůcky -  zástěry pro žáky.

Do inovace dílen se zapojila rovněž ekonomka školy paní Vladislava Foltynová, když se ji podařilo nahospodařit finance a zadat firmě výrobu nového nábytku.Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele