Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

27.4.2017 - Rozhodnutí o přijetí žáků do první třídy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Mgr. Martin Bandor, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání  v Základní škole a Mateřské škole U Studny, Karviná, přísp. org., od školního roku 2017/2018 u dětí s evidenčními čísly uvednými v příloze níže.

Rozhodnutí o přijetí žáků do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 (formát PDF, cca 230 kB).Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele