Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


MOJE ŠKOLA

1.6.2018 - Konečné výsledky sběrových soutěží

Konečné výsledky sběrových soutěží. Celkem jsme nasbírali 396 kg PET víček a 9613 kg papíru. Vítězům gratulujeme ...

Obrázků: 2

1.6.2018 - Malé ohlednutí za školní akademií

Malé fotografické ohlédnutí za naší školní akademií k 50. výročí založení školy ...

Obrázků: 80

25.5.2018 - Certifikáty Cambridge

Naši žáci dnes převzali v MěDK mezinárodní certifikáty Cambridge English. Součástí ceremoniálu bylo i pěvecké vystoupení Gabriely Kubartové. Všem gratulujeme ...

Obrázků: 14

22.5.2018 - MK atletického trojboje

Žáci naší školy se zúčastnili 22.5.2018 MK Atletického trojboje pro 1. stupeň ZŠ. Tato soutěž je zařazena do bodování X. ročníku Poháru primátora statutárního města Karviná. Soutěžili ve sprintu na 50 m, skoku do dálky a hodu míčkem. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 škol a v celkovém pořadí škol jsme se umístili na 2. místě ...

Obrázků: 2

30.4.2018 - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Mgr. Martin Bandor, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole U Studny, Karviná, přísp. org., od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly ...

24.4.2018 - Městské kolo ve šplhu

Žáci naší školy se zúčastnili 24. 4. 2018 Městského kola ve šplhu pro 1. stupeň ZŠ, které pořádalo Krajské SVČ Juventus na ZŠ a MŠ Cihelní Karviná. Naší školu reprezentovalo osmičlenné smíšené družstvo ...

Obrázků: 6

17.4.2018 - Hokejbal proti drogám 2018 – okresní kolo

Naše škola se tradičně zúčastnila Okresního kola turnaje pořádaného Komisí mládeže Českomoravského svazu hokejbalu za podpory MŠMT ČR, Magistrátu města Karviná, Městskou policii a hokejbalovým oddílem v Karviné. Obsadili jsme všechny kategorie. V prvních třech jsme postavili po dvou družstvech z žáků 3. až 7. tříd Turnaj se odehrál dne 17.4. Za bouřlivého povzbuzování plných tribun obsazených studenty domácí SPŠ si kluci pěkně zahráli ..

Obrázků: 6

28.3.2018 - Městské kolo v basketbalu

Žáci naší školy se ve dnech 13.3.2018, 15.3.2018 a 28.3.2018 zúčastnili turnaje vyhlášeného MŠMT ČR, Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Karviná, pořádaného Krajským SVČ Juventus Karviná ve spolupráci se ZŠ a MŠ Majakovského ...

Obrázků: 6

27.3.2018 - Soutěž Kid´s Athletics

Žáci 1. stupně se zúčastnili atletické soutěže Kid´s Athletics (atletický oddíl TJ Jäkl Karviná), která se konala na ZŠ Borovského. Soutěžilo celkem 8 škol. Každá škola měla smíšená družstva, vždy 5 chlapců a 5 děvčat. Bodovali se jednotlivci, ale také celá ZŠ. Za naší školu uspěli ...

Obrázků: 9

27.3.2018 - Městské kolo ve vybíjené

Starší žákyně naší školy se 27. března 2018 zúčastnily turnaje vyhlášeného Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Karviná, pořádaného Krajským SVČ Juventus, Karviná ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mendelova ...

Obrázků: 6

Starší příspěvky (školní rok 2017/2018)

Starší příspěvky (školní rok 2016/2017)

Starší příspěvky (školní rok 2015/2016)Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele